PRELIMINARNI PROGRAM PRVOG KONGRESA ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA CRNE GORE

26.09.2019.god.

12.00-18.00h  Prijava učesnika (registracioni desk)


SALA I15.00-16.30h  Sportska medicina I
                       (koljeno, kuk, skočni zglob, ahilova tetiva)
                       Moderatori: M.Kezunović, R.Marčan, M.Jelić, M.Kadija, M.Milankov
15.00-15.20h  Prof. Allesandro Lelli (uvodno predavanje)
16.30-16.50h  Kafe pauza
16.50-18.10h  Sportska medicina I
                       (koljeno, kuk, skočni zglob,ahilova tetiva)
                       Moderatori: N.Bulatović, D.Tršek, M.Glišić, S.Bećirbegović, S. Janković
16.50-17.10h  Prof.Mustafa Karahan (uvodno predavanje)
18.10-18.45h  Okrugli sto 
                       Moderator: N.Bulatović, D, Sickinger                                                                                                                         (A.Lelli, M. Karahan, M. Jelić, D.Tršek, R. Marčan, V. Stevanović, S. Janković, M. Kezunović)                   
18.45-19.15h  Sponzorska sesija 
20.30h            SVEČANO OTVARANJE

27.09.2019.god.


SALA I08.00-10.00h   Artroplastika kuka (primarna i reviziona)
                        Moderatori: N.Abdić, Z.Baščarević, R. Trebše, S. Starčević, I. Gavrankapetanović, H. Kačar
08.00-08.15h   Prof. G.Macheras (uvodno predavanje)
10.00-11.00h   Okrugli sto-artroplastika kuka
                        Moderator:N.Abdić, R Listov
                        (Z.Baščarević, G.Tulić, S.Manojlović, Popović, S.Starčević, D.Sickinger,Dž.Omerović, M. Kovačević) 
11.00-11.20h   Kafe pauza
11.20-13.20h   Artroplastika koljena (primarna I reviziona)
                        Moderatori: N.Bulatović, M.Kadija, D.Jeremić, B.Žulj, Z.Nestorovski, B.Ristić 

13.20-14.15h   Okrugli sto
                        Moderator: N.Bulatović,
                        (S.Manojlović, B.Žulj, M.Jelić, D.Jeremić, S.Kovač, Z.Nestorovski, Dž.Omerović, M.Kadija, R. Lisov) 

14.15-15.00h  RUČAK

15.00-15.15h  Sponzorska sesija

15.15-17.30h  Sportska medicina II (rame-lakat)
                       Moderatori: S.Živanović, S. Ninković, V.Stevanović,N. Matejčić, Miškulin
15.15-15.30h  Prof.M.Karahan (uvodno predavanje)
17.30-18.00h  Sponzorsko predavanje


SALA II07.45-09.20.h Kičmeni stub
                        Moderator: A. Jušković, M.Biščević, Z.Poleksić, A.Zubović, I.Hasani 
07.45-08.00h  Prof. Cagataj (uvodno predavanje)
09.30-11.00h  EFORT FORA
                       Moderator: N. Bulatović, AMOT Montenegro, Georg Macheras EFORT Greece

11.00-11.20h  Kafe pauza
11.20-12.30h  Trauma lokomotornog sistema I (karlica)
                       Moderatori: M.Kezunović, S.Tomić, G.Tulić, S. Milenković, N.Gusić 

11.20-11.35h  dr Johanes Bastian (uvodno predavanje)

12.30-14.15h  Trauma lokomotornog sistema II (donji ekstremiteti)
                       Moderatori: A.Jušković, M.Mitković, G.Tulić, V. Novaković, I. Hasani 

12.30-12.45h  Prof. Slavko Tomić (uvodno predavanje)

14.15-15.00h  RUČAK

15.00-15.15h  Sponzorska sesija 
15.15-17.00h  Trauma lokomotornog sistema III (gornji ekstremiteti)
                        Moderatori:B.Dabetić, S. Tomić, V.Novaković, S.Timotijević, R. Barjaktarević,M.Bekić

17.00-18.15h  Work Shop (Traffix, Niš) - na modelima (20 učesnika)
                       "Spoljnja i unutrašnja fiksacija preloma donjih ekstremiteta sa Mitkovićevim fiksatorom"

18.15-19.15h  Skupština AMOT-a

20.30h            SVEČANA VEČERA

28.09.2019.god. (subota)


SALA I


08.00-10.00h Dječija ortopedija I traumatologija 
                        Moderatori: Dz.Pepić, D.Antičević, I.Šešlija, R.Brdar, A. Tudor
08.00-08.15h Prof.D.Antičević (uvodno predavanje)


SALA II


08.00-10.00h Prikaz slučaja sesija
                       Moderator: A.Jušković, A Matić, D. Sickinger, T. Čengić

10.00-10.15h Kafe pauza

10.15-11.00h Preuzimanje certifikata
                       Završetak kongresa (pozdravna riječ organizatora)
11.00-15.00h Izlet (razgledanje Bokokotorskog zaliva), autobski prevoz organizovan (Tivat)