Program kongresa

TEMATIKA KONGRESA

Traumatologija koščano zglobnog sistema
Artroplastika kuka i koljena
Hirurgija ramena i lakta
Artroskopske procedure koljena i skočnog zgloba
Tumori kotanozglobnog sistema
Prikaz slučajeva

Detaljan program će biti uskoro objavljen