UPUTSTVO AUTORIMA

Abstrakt treba da sadrži:

Naslov je krupnim slovima a u drugom redu treba staviti imena autora pri čemu ime autora koji prikazuje rad treba da bude podvučeno, u trećem redu institucija(e) i mjesto a potom jedan red razmaka pa onda tekst abstrakta. Ispod teksta abstrakta bez razmaka treba navesti do 5 ključnih riječi.

Pri pisanju abstrakta treba koristiti:

Font Times New Roman sa veličinom slova 12. Tekst apstrakta (znači bez naslova, imena autora i institucije) NE SMIJE IMATI VIŠE OD 250 RIJEČI.

Poželjno je da tekst abstrakta sadrži sledeće djelove:

Uvod, Materijal i Metod, Rezultati, Diskusija i Zaključak. Ukoliko su autori iz različitih institucija onda iza svakog autora staviti broj koji će biti ispred odgovarajuće institucije u redu (redovima) za institucije.

Rezime:

NASLOV (krupnim slovima) Autori, koautori, (ime autora koji izlaže rad treba da je podvučeno) Institucija, Mjesto Tekst abstrakta (najviše 250 riječi) Trajanje predavanja po pozivu: 15 minuta Usmene prezentacije ostalih radova: 7 minuta, a zatim diskusija poslije izlaganja 2 min.

Usmene prezentacije:

U sali su obezbjeđeni tehnički uslovi za prezentaciju (računar). Kompjuterske prezentacije se trebaju pripremiti u MS Power Point-u i donijeti na USB memoriji ili CD-u. Uz prezentaciju priložiti i fontove koji su korišćeni (ukoliko to nije font Times New Roman). Predavači su obavezni da tehničkom licu predaju prezentacije (CD ili USB) dva ili više sati ranije a najkasnije u pauzi prije početka sesije na kojoj izlažu. Na osnovu ocjena predjsedavajućih sa svih sesija biće izabrana najbolja oralna prezentacija.

Poster prezentacija:

Format panoa na kome se postavlja poster je: 100cm visina i 80cm širina. Posteri se postavljaju počev od 26.09.2019. godine u periodu od 13,00 do 19,00 časova. Panoi za postere biće obeleženi brojevima. Molimo autore da se pridržavaju navedene numeracije njihovih postera iz definitivnog Programa. Posteri se uklanjaju 28.09.2019.g. po završetku Kongresa. Sekretarijat Kongresa ne snosi odgovornost za postere koji nisu sklonjeni.

Najbolja usmena prezentacija i najbolji poster će biti nagrađeni.

JEDAN AUTOR može poslati najviše DVA ABSTRAKTA u svojstvu autora, dok broj pojavljivanja u svojstvu koautora nije ograničen.

Formulari

  1.  Za pisanje abstrakata koristite priloženi formular
  2. Tekst abstrakta na maternjem i engleskom jeziku poslati na email adresu abstrakt@amot.me