PRVI KONGRES ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA CRNE GORE

Drage koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se 1. Kongres Asocijacije Crnogorskih ortopeda i Traumatologa (ACOT; eng.AMOT) održati u Budvi u periodu 26.-28.09.2019.godine.

Srdačno vas očekujemo u Budvi!

INTERNACIONALNI PREDAVAČI

 • George Macheras
 • Alessandro Lelliy
 • Mustafa Karahan
 • Dragan Jeremić
 • Dejan Sickinger
 • Srdjan Živanović
 • Alesandro Masse
 • Johanes Bastian
 • Çağatay ÖZTÜRK
 • Erden Erturer
 • Salih Marangoz

REGIONALNI PREDAVAČI

 • Nikola Bulatović (Crna Gora)
 • Nermin Abdić (Crna Gora)
 • Slavko Tomić (Srbija)
 • Jordan Savevski (Makedonija)
 • Rihad Trepša (Slovenija)
 • Mirza Bišćević (BIH)
 • Semin Bećirbegović (BIH)
 • Andrej Čretnik (Slovenija)
 • Đemil Omerović (BIH)
 • Zoran Baščarević (Srbija)
 • Ivan Diklić (Srbija)
 • Aleksandar Đorđević (Srbija)
 • Nadomir Gusić (Hrvatska)
 • Mislav Jelić (Hrvatska)
 • Marko Kadija (Srbija)
 • Miroslav Kezunović (Crna Gora)
 • Ranko Lisov (Crna Gora)
 • Matej Cimmerman (Slovenija)
 • Zoran Nestorovski (Makedonija)
 • Branko Ristić (Srbija)
 • Vladan Stevanović (Srbija)
 • Goran Tulić (Srbija)
 • Boris Žulj (Hrvatska)
 • Nikola Matejčić (Hrvatska)
 • Ismet Gavrankapetanović (BIH)
 • Radivoje Brdar (Hrvatska)
 • Darko Antićević (Hrvatska)
 • Srećko Šabalić(Hrvatska)
 • Adi Zubović (Hrvatska)