PRVI KONGRES ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA CRNE GORE

Drage koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se 1. Kongres Asocijacije Crnogorskih ortopeda i Traumatologa (ACOT; eng.AMOT) održati u Budvi u periodu 26.-28.09.2019.godine.

Srdačno vas očekujemo u Budvi!

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Nikola Bulatović – Predsjednik
 • Nermin Abdić – Potpredsjednik
 • Budimir Dabetić
 • Aleksandar Jušković
 • Džihad Pepić
 • Toma Nišavić
 • Saša Novović
 • Mitar Šaranović
 • Ranko Lisov
 • Petar Asanović
 • Draško Vuković
 • Mile Goločeva

NAUČNI ODBOR

 • Miroslav Kezunović – Predsjednik
 • Nermin Abdić – Potpredsjednik
 • Nikola Bulatović
 • Zoran Baščarević
 • Đemil Omerović
 • Rihad Trepše
 • Marko Kadija
 • Nadomir Gusić
 • Miroslav Milankov
 • Aleksandar Matić
 • Ilir Hasani
 • Slavko Tomić
 • Srđan Ninković
 • Aleksandar Lešić
 • Ismet Gavrankapetanović
 • Darko Antičević
 • Radivoje Brdar
 • Srećko Šabalić

POČASNI ODBOR

 • Kenan Hrapović
 • Jevto Eraković
 • Marina Ratković
 • Vaso Antunović
 • Miodrag Radunović
 • Predrag Bošković
 • Pavle Radulović
 • Aleksandar Bogdanović
 • Sead Čirgić
 • Vlado Popović

SEKRETARIJAT

 • Aleksandar Jušković
 • Mitar Šaranović
 • Dragutin Cimbaljević