KONGRES ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA CRNE GORE

Od 26-28 Septembra 2019 godine u hotelu Splendid u Bečićima održaće se kongres ortopeda i traumatologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem.

27.09.2019. godine održaće se regionalni EFORT sastanak na temu “Povrede karličnog prstena i acetabuluma”.

Informacije za održavanje kongresa i prijavljivanja možete dobiti na email:amot.montenegro@gmail.com

Tehnički dio organizacije je agencija Congress travel iz Budve, odgovorna osoba Milica Bulatović email:amot.kongres.2019@congresstravel.me

Registracione liste

  1.  Registraciona forma za smještaj i kotizaciju
  2.  Politika otkazivanja

Sponzorski paketi/Sponsors packages

  1.  Sponzorski paketi/Sponsors packages