Od 26-28 Septembra 2019 godine u hotelu Splendid u Bečićima održaće se kongres ortopeda i traumatologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem.

27.09.2019. godine održaće se regionalni EFORT sastanak na temu “Povrede karličnog prstena i acetabuluma”.

Informacije za održavanje kongresa i prijavljivanja možete dobiti na email:amot.montenegro@gmail.com

Tehnički dio organizacije je agencija Congress travel iz Budve, odgovorna osoba Milica Bulatović email: milica.bulatovic@congresstravel.me