31.01.2019.g. održaće predavanje na temu: Infekcije koštano-zglobnog sistema i inplantata (endoproteze), dijagnostičko terapijski algoritam